Farligt.
E0 Ämnet eller föremålet får inte transporteras som reducerad mängd.
E1 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml/ gram
Högsta nettomängd per ytterförpackning: 1000 ml/gram
E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml/gram
Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml/gram
E3 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml/gram
Högsta nettomängd per ytterförpackning: 300 ml/gr
E4 Högsta nettomängd per innerförpackning: 1 ml/gram
Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml/gram
E5 Högsta nettomängd per innerförpackning: 1 ml/gram
Högsta nettomängd per ytterförpackning: 300 ml/gr
- (ej tillåtet för transport)
(omfattas inte av ADR/ADR-S)