Farligt.
Klass 1
1.1A Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
A = Tändämne
1.1B Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
B = Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkringsanordningar, till exempel sprängkapslar.
1.1C Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
C = Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.
1.1D Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
D = Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne.
1.1E Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
E = Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning.
1.1F Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
F = Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning.
1.1G Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
G = Pyrotekniskt ämne, eller föremål innehållande pyrotekniskt ämne.
1.1J Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
J = Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.
1.1L Riskgrupp 1.1 = Ämnen och föremål med risk för massexplosion (explosion som påverkar hela lasten samtidigt).
L = Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk som kräver separation av varje enskilt slag.
1.2B Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
B = Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkringsanordningar, till exempel sprängkapslar.
1.2C Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
C = Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.
1.2D Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
D = Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne.
1.2E Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
E = Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning.
1.2F Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
F = Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning.
1.2G Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
G = Pyrotekniskt ämne, eller föremål innehållande pyrotekniskt ämne.
1.2H Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
H = Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.
1.2J Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
J = Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.
1.2K Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
K = Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.
1.2L Riskgrupp 1.2 = Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.
L = Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk som kräver separation av varje enskilt slag.
1.3C Riskgrupp 1.3 = Ämnen och föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte för massexplosion,
(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
C = Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.
1.3G Riskgrupp 1.3 = Ämnen och föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte för massexplosion,
(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
G = Pyrotekniskt ämne, eller föremål innehållande pyrotekniskt ämne.
1.3H Riskgrupp 1.3 = Ämnen och föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte för massexplosion,
(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
H = Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.
1.3J Riskgrupp 1.3 = Ämnen och föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte för massexplosion,
(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
J = Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.
1.3K Riskgrupp 1.3 = Ämnen och föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte för massexplosion,
(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
K = Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.
1.3L Riskgrupp 1.3 = Ämnen och föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte för massexplosion,
(a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
(b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
L = Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk som kräver separation av varje enskilt slag.
1.4B Riskgrupp 1.4 = Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport.
B = Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkringsanordningar, till exempel sprängkapslar.
1.4C Riskgrupp 1.4 = Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport.
C = Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.
1.4D Riskgrupp 1.4 = Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport.
D = Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne.
1.4E Riskgrupp 1.4 = Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport.
E = Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning.
1.4F Riskgrupp 1.4 = Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport.
F = Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning.
1.4G Riskgrupp 1.4 = Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport.
G = Pyrotekniskt ämne, eller föremål innehållande pyrotekniskt ämne.
1.4S Riskgrupp 1.4 = Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport.
S = Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.
1.5D Riskgrupp 1.5 = Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion.
D = Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne.
1.6N Riskgrupp 1.6 = Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion.
Anm Faran med föremål i riskgrupp 1.6 är begränsad till explosion av enstaka föremål.
N = Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.
Klass 2
1A 1 = Komprimerade gaser.
A = Kvävningsframkallande.
1F 1 = Komprimerade gaser.
F = Brandfarlig.
1O 1 = Komprimerade gaser.
O = Oxiderande.
1T 1 = Komprimerade gaser.
T = Giftig.
1TC 1 = Komprimerade gaser.
TC = Giftig, frätande
1TF 1 = Komprimerade gaser.
TF = Giftig, brandfarlig.
1TFC 1 = Komprimerade gaser.
TFC = Giftig, brandfarlig, frätande.
1TO 1 = Komprimerade gaser.
TO = Giftig, oxiderande.
1TOC 1 = Komprimerade gaser.
TOC = Giftig, oxiderande, frätande.
2A 2 = Kondenserade gaser.
A = Kvävningsframkallande.
2F 2 = Kondenserade gaser.
F = Brandfarlig.
2O 2 = Kondenserade gaser.
O = Oxiderande.
2T 2 = Kondenserade gaser.
T = Giftig.
2TC 2 = Kondenserade gaser.
TC = Giftig, frätande
2TF 2 = Kondenserade gaser.
TF = Giftig, brandfarlig.
2TFC 2 = Kondenserade gaser.
TFC = Giftig, brandfarlig, frätande.
2TO 2 = Kondenserade gaser.
TO = Giftig, oxiderande.
2TOC 2 = Kondenserade gaser.
TOC = Giftig, oxiderande, frätande.
3A 3 = Kylda, kondenserade gaser.
A = Kvävningsframkallande.
3F 3 = Kylda, kondenserade gaser.
F = Brandfarlig.
3O 3 = Kylda, kondenserade gaser.
O = Oxiderande.
3TC 3 = Kylda, kondenserade gaser.
TC = Giftig, frätande
4A 4 = Lösta gaser.
A = Kvävningsframkallande.
4F 4 = Lösta gaser.
F = Brandfarlig.
4TC 4 = Lösta gaser.
TC = Giftig, frätande
5A 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
A = Kvävningsframkallande.
5C 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
C = Frätande
5CO 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
CO = Frätande, oxiderande.
5F 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
F = Brandfarlig.
5FC 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
FC = Brandfarlig, frätande.
5O 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
O = Oxiderande.
5T 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
T = Giftig.
5TC 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
TC = Giftig, frätande
5TF 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
TF = Giftig, brandfarlig.
5TFC 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
TFC = Giftig, brandfarlig, frätande.
5TO 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
TO = Giftig, oxiderande.
5TOC 5 = Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas.
TOC = Giftig, oxiderande, frätande.
6A 6 = Andra föremål som innehåller gas under tryck.
A = Kvävningsframkallande.
6F 6 = Andra föremål som innehåller gas under tryck.
F = Brandfarlig.
7F 7 = Gasprover.
F = Brandfarlig.
7T 7 = Gasprover.
T = Giftig.
7TF 7 = Gasprover.
TF = Giftig, brandfarlig.
A Kvävningsframkallande (Asphyxiant)
C Frätande (Corrosive)
CO Frätande, oxiderande (Corrosive, Oxidizing)
F Brandfarlig (Flammable)
FC Brandfarlig, frätande (Flammable, Corrosive)
O Oxiderande (Oxidizing)
T Giftig (Toxic)
TC Giftig, frätande (Toxic, Corrosive)
TF Giftig, brandfarlig (Toxic, Flammable)
TFC Giftig, brandfarlig, frätande (Toxic, Flammable, Corrosive)
TO Giftig, oxiderande (Toxic, Oxidizing)
TOC Giftig, oxiderande, frätande (Toxic, Oxidizing, Flammable)
Klass 3
D Flytande okänsliggjorda explosivämnen
F1 F = Brandfarliga vätskor utan sekundärfara.
1 = Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C
F2 F = Brandfarliga vätskor utan sekundärfara.
2 = Brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 °C, som överlämnas för transport eller transporteras upphettade till eller över sin flampunkt (upphettade ämnen)
FC Brandfarliga vätskor, frätande
FT1 FT = Brandfarliga vätskor, giftiga.
1 = Brandfarliga vätskor, giftiga
FT2 FT = Brandfarliga vätskor, giftiga.
2 = Pesticider.
FTC Brandfarliga vätskor, giftiga, frätande
Klass 4.1
D Fasta okänsliggjorda explosivämnen utan sekundärfara
DT Fasta okänsliggjorda explosivämnen, giftiga
F1 Brandfarliga fasta ämnen utan sekundärfara, organiska ämnen
F2 Brandfarliga fasta ämnen utan sekundärfara, organiska ämnen i smält form
F3 Brandfarliga fasta ämnen utan sekundärfara, oorganiska ämnen
FC1 Brandfarliga fasta ämnen, frätande, organiska ämnen
FC2 Brandfarliga fasta ämnen, frätande, oorganiska ämnen
FO Brandfarliga oxiderande fasta ämnen
FT1 Brandfarliga fasta ämnen, organiska ämnen, giftiga
FT2 Brandfarliga fasta ämnen, oorganiska ämnen, giftiga
SR1 Självreaktiva ämnen som ej fordrar temperaturkontroll
SR2 Självreaktiva ämnen som fordrar temperaturkontroll
Klass 4.2
S1 Självantändande ämnen, utan sekundärfara, organiska vätskor
S2 Självantändande ämnen, utan sekundärfara, organiska fasta ämnen
S3 Självantändande ämnen, utan sekundärfara, oorganiska vätskor
S4 Självantändande ämnen, utan sekundärfara, oorganiska fasta ämnen
S5 Självantändande ämnen, utan sekundärfara, metallorganiska ämnen
SC1 Självantändande frätande ämnen, organiska frätande vätskor
SC2 Självantändande frätande ämnen, organiska frätande fasta ämnen
SC3 Självantändande frätande ämnen, oorganiska frätande vätskor
SC4 Självantändande frätande ämnen, oorganiska frätande fasta ämnen
SO Självantändande oxiderande ämnen
ST1 Självantändande giftiga ämnen, organiska giftiga vätskor
ST2 Självantändande giftiga ämnen, organiska giftiga fasta ämnen
ST3 Självantändande giftiga ämnen, oorganiska giftiga vätskor
ST4 Självantändande giftiga ämnen, oorganiska giftiga fasta ämnen
SW Självantändande ämnen, som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser.
Klass 4.3
W1 W Ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, utan sekundärfara, samt föremål som innehåller sådana ämnen, vätskor.
W2 W Ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, utan sekundärfara, samt föremål som innehåller sådana ämnen, fasta ämnen.
W3 W Ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, utan sekundärfara, samt föremål som innehåller sådana ämnen. föremål.
WC1 Frätande ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, vätskor
WC2 Frätande ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, fasta ämnen
WF1 Brandfarliga vätskor som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
WF2 Brandfarliga fasta ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
WFC Brandfarliga frätande ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
WO Oxiderande fasta ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
WS Självantändande fasta ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
WT1 Giftiga ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, vätskor
WT2 Giftiga ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, fasta ämnen
Klass 5.1
O1 Oxiderande ämnen utan sekundärfara, eller föremål som innehåller sådana ämnen, vätskor
O2 Oxiderande ämnen utan sekundärfara, eller föremål som innehåller sådana ämnen, fasta ämnen
O3 Oxiderande ämnen utan sekundärfara, eller föremål som innehåller sådana ämnen, föremål
OC1 Oxiderande frätande ämnen, vätskor
OC2 Oxiderande frätande ämnen, fasta ämnen
OF Oxiderande fasta ämnen, brandfarliga
OS Oxiderande fasta ämnen, självupphettande
OT1 Oxiderande giftiga ämnen, vätskor
OT2 Oxiderande giftiga ämnen, fasta ämnen
OTC Oxiderande giftiga frätande ämnen
OW Oxiderande fasta ämnen, som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
Klass 5.2
P1 Organiska peroxider, fordrar ej temperaturkontroll
P2 Organiska peroxider, fordrar temperaturkontroll
Klass 6.1
T1 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Organiska vätskor
T2 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Organiska fasta ämnen
T3 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Metallorganiska ämnen
T4 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Oorganiska vätskor
T5 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Oorganiska fasta ämnen
T6 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Pesticider, flytande
T7 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Pesticider, fasta
T8 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Prover
T9 Giftiga ämnen utan sekundärfara: Övriga giftiga ämnen
TC1 Giftiga frätande ämnen: Organiska vätskor
TC2 Giftiga frätande ämnen: Organiska fasta ämnen
TC3 Giftiga frätande ämnen: Oorganiska vätskor
TC4 Giftiga frätande ämnen: Oorganiska fasta ämnen
TF1 Giftiga brandfarliga ämnen: Vätskor
TF2 Giftiga brandfarliga ämnen: Vätskor, vilka används som pesticider
TF3 Giftiga brandfarliga ämnen: Fasta ämnen
TFC Giftiga brandfarliga frätande ämnen
TFW Giftiga ämnen, brandfarliga, som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
TO1 Giftiga oxiderande ämnen: Vätskor
TO2 Giftiga oxiderande ämnen: Fasta ämnen
TS Giftiga självupphettande fasta ämnen
TW1 Giftiga ämnen, som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser: Vätskor
TW2 Giftiga ämnen, som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser: Fasta ämnen
Klass 6.2
I1 Smittförande ämnen, farliga för människor
I2 Smittförande ämnen, farliga endast för djur
I3 Smittförande avfall
I4 Diagnostiska prover
Klass 8
C1 C1-C10 = Frätande ämnen utan sekundärfara.
C1-C4 = Sura ämnen.
C1 = Oorganiska vätskor.
C10 C1-C10 = Frätande ämnen utan sekundärfara.
C9-C10 = Övriga frätande ämnen.
C9 = Vätskor
C11 Föremål
C2 C1-C10 = Frätande ämnen utan sekundärfara.
C1-C4 = Sura ämnen.
C2 = Oorganiska fasta ämnen
C3 C1-C10 Frätande ämnen utan sekundärfara.
C1-C4 Sura ämnen.
C3 = Organiska vätskor
C4 C1-C10 = Frätande ämnen utan sekundärfara.
C1-C4 = Sura ämnen.
C4 = Organiska fasta ämnen.
C5 C1-C10 Frätande ämnen utan sekundärfara.
C5-C8 Basiska ämnen.
C5 = Oorganiska vätskor.
C6 C1-C10 Frätande ämnen utan sekundärfara.
C5-C8 Basiska ämnen.
C6 = Oorganiska fasta ämnen.
C7 C1-C10 Frätande ämnen utan sekundärfara.
C5-C8 Basiska ämnen.
C7 = Organiska vätskor
C8 C1-C10 Frätande ämnen utan sekundärfara.
C5-C8 Basiska ämnen.
C8 = Organiska fasta ämnen
C9 C1-C10 = Frätande ämnen utan sekundärfara.
C9-C10 Övriga frätande ämnen
C10 = Fasta ämnen
CF1 Frätande brandfarliga ämnen, vätskor
CF2 Frätande brandfarliga ämnen, fasta ämnen
CFT Frätande brandfarliga giftiga vätskor
CO1 Frätande oxiderande ämnen, vätskor
CO2 Frätande oxiderande ämnen, fasta ämnen
COT Frätande giftiga oxiderande ämnen
CS1 Frätande självupphettande ämnen, vätskor
CS2 Frätande självupphettande ämnen, fasta ämnen
CT1 Frätande giftiga ämnen, vätskor
CT2 Frätande giftiga ämnen, fasta ämnen
CW1 Frätande ämnen, som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, vätskor
CW2 Frätande ämnen, som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, fasta ämnen
Klass 9
M1 Ämnen som kan vara hälsofarliga vid inandning som fint damm
M10 Upphettade ämnen: Fasta ämnen
M11 Övriga ämnen som utgör en fara under transport men inte omfattas av definitionen för någon annan klass
M2 Ämnen och utrustning, som i händelse av brand kan bilda dioxiner
M3 Ämnen som avger brandfarliga ångor
M4 Litiumbatterier
M5 Livräddningsutrustning
M6 Miljöfarliga ämnen: Vattenförorenande vätskor
M7 Miljöfarliga ämnen: Vattenförorenande fasta ämnen
M8 Miljöfarliga ämnen: Genetiskt modifierade mikroorganismer och organismer
M9 Upphettade ämnen: Vätskor