Farligt.
3 I Mycket brandfarliga ämnen
3 II Brandfarliga ämnen
3 III Mindre brandfarliga ämnen
4.1 II Lättantändligt fast ämne
4.1 III Mindre lättantändligt fast ämne
4.2 I Självantändande (pyrofora ämnen)
4.2 II Självupphettande ämnen och förmål
4.2 III Måttligt självupphettande ämnen
4.3 I Reagerar häftigt med vatten
4.3 II Reagerar lätt med vatten
4.3 III Reagerar långsamt med vatten
5.1 I Mycket oxiderande ämnen
5.1 II Oxiderande ämnen
5.1 III Mindre oxiderande ämnen
6.1 I Mycket giftiga ämnen
6.1 II Giftiga ämnen
6.1 III Mindre giftiga ämnen
8 I Starkt frätande ämnen frätande
8 II Frätande ämnen
8 III Svagt frätande ämnen
9 II Farliga ämnen
9 III Mindre farliga ämnen