Farligt.
B Passage förbjuden genom tunnlar av kategori B, C, D och E.
B1000C Transport där den totala nettovikten explosivämne per transportenhet:
- överstiger 1000 kg: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori B, C, D och E,
- inte överstiger 1000 kg: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori C, D och E
B/D Transport i tank: Förbjuden att passera genom tunnlar av kategori B, C, D och E.
Annan transport: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori D och E.
B/E Transport i tank: Förbjuden att passera genom tunnlar av kategori B, C, D och E.
Annan transport: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori E.
C Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori C, D och E.
C5000D Transport där den totala nettovikten explosivämne per transportenhet:
- överstiger 5000 kg: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori C, D och E
- inte överstiger 5000 kg: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori D och E.
C/D Transport i tank: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori C, D och E.
Annan transport: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori D och E.
C/E Transport i tank: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori C, D och E.
Annan transport: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori E.
D Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori D och E
D/E Transport i bulk eller tank: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori D och E.
Annan transport: Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori E.
E Förbjudet att passera genom tunnlar av kategori E
Ingen restriktion.
Passage tillåten genom alla tunnlar
X Tunnelkod ej tillämpbar