Farligt.
0 Får ej transporteras som begränsad mängd.
1 L Max 1 L per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
5 L Max 5 L per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
120 ml Max 120 ml per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
5 kg Max 5 kg per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
100 ml Max 100 ml per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
500 g Max 500 g per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
1 kg Max 1 kg per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
500 ml Max 500 ml per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
100 g Max 100 g per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
25 ml Max 25 ml per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
125 ml Max 125 ml per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
2 kg Max 2 kg per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad max 20 kg
5 kg Max 5 kg per innerförpackning.
- Sammansatt förpackning max 30 kg
- Sträck- eller krympfilmad är inte tillåtet